Kort om problemet med ordningsbetyg

Björklund har aldrig gjort någon hemlighet av att han vill se mer ordning och reda i skolan. Och nu kommer ni väl knappt tro mig, men jag tycker han har helt rätt. Ett av de större problemen i skolan nuförtiden är att elever, och lärare, inte får någon arbetsro och har en undermålig arbetsmiljö. En arbetsmiljö vi aldrig hade accepterat i någon annan situation, men som tydligen är helt okej i skolan. Så där har Björklund helt rätt.

Synd bara att hans förslag är skit.
Problemet är att ordningsbetygen som Folkpartiet föreslår inte är en lösning. Tanken är att de ska agera normerande och komma som en press på elever som inte sköter sig att de då får dåliga betyg, men betyg har generellt sett inte en särskilt normerande effekt, utan blir snarare en ökad stressfaktor. De elever som stökar och stör mest är dessutom oftast inte de som bryr sig mest om sina betyg, så att ta in ett påverkansmedel som främst riktar in sig på en grupp för att komma åt en annan grupp är ganska konstigt. 

Istället skulle jag gärna se en satsning på ökat stöd till elever med problem, direkta åtgärder mot våld/hot/trakasserier och att föräldrar slutar curla sina ungar utan istället involverar sig i deras skolgång. Ordningsbetyg blir bara att sopa problemen under mattan, och en populistisk lösning på ett verkligt problem.

About auuus

Snart färdig gymnasielärare i historia och svenska. Intresserad av populärkulturen, vad den säger om oss och vad vi säger om den. Neurotisk och rädd för det mesta. View all posts by auuus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: